Projectontwikkeling

Vastgoedontwikkeling als totaalproduct in de zorg- en welzijnssector is een uitdaging. Enerzijds wordt gestreefd naar een grote mate van flexibiliteit en brede toegankelijkheid. Anderzijds vragen specifieke doelgroepen om bijzondere projecten die de veiligheid, toegankelijkheid en doorzichtlijnen voldoende borgen. Het ontwerpen en realiseren van huisvesting wordt middels business case berekeningen afgestemd op toekomstige haalbaarheid (zowel voor de zorgdienstverlening als huisvesting).

Op maat

De afdeling Projectontwikkeling heeft een ruimte expertise en kennis op het terrein van normaal naar speciaal. Kennis die verder reikt dan ontwerp, maar zich ook richt op materiaalgebruik, domotica en ICT. Dit laatste in samenwerking met de afdeling technologie.

 

Van idee tot realisatie

Het ontwikkelen van een nieuw woonzorgproject is een samenspel tussen de ontwikkelaars en de opdrachtgevers. Daar waar mogelijk worden ook de toekomstige bewoners betrokken bij dit proces. Het ontwikkelingstraject wordt begeleid door een projectmanager van Amarant Huisvesting en Bedrijfsdiensten. Het traject bestaat uit een oriëntatie-, programma- en ontwerpfase. Na deze fase begint het zichtbare traject, namelijk de bouwfase.

Bekijk de video van het appartementencomplex: De Oude Drukkerij in Zundert

Bekijk de video van een woonvoorziening: Woonzorgcomplex aan de St. Josephstraat in Tilburg