Ouderinitiatieven

Amarant Huisvesting en Bedrijfsdiensten adviseert en ondersteunt ouderinitiatieven waarbij ouders zelf kunnen zorgen voor de huisvesting van hun kinderen. We bieden ondersteuning bij het regelen van financiering, het afhandelen van overheidsprocedures en adviseren en begeleiden bij de ontwerpfase, bouwstichtings- en opleveringsfase.

Zelf regie houden

U bent ouder, familie of verzorger van een kind met een verstandelijke beperking en/of autisme. U kiest voor een ouderproject, omdat u samen met anderen, zelf ouders, een deel van de regie in handen wilt houden bij het verwezenlijken van een woonvoorziening voor uw kind. Amarant Huisvesting en Bedrijfsdiensten respecteert uw keuze en wil u daarin tegemoet komen. Als ouder kent u uw eigen kind immers het beste.

Ieder ouderinitiatief uniek

Elk project is uniek en alle ouders hebben hun eigen verwachtingen en ideeën. Het is daarom van groot belang dat in elke fase van voorbereiding wederzijdse verwachtingen duidelijk worden besproken. De adviseur van Amarant Huisvesting en Bedrijfsdiensten kan gezien zijn kennis en ervaringen de initiatief groep de gevraagde ondersteuning bieden.

Huisvesting vastgoedontwikkeling

Woonstichtingen beperken hun investeringen in maatschappelijk vastgoed steeds meer. De Amarant Groep investeert met regelmaat in vastgoed voor woonzorgprojecten zijnde ouderinitiatieven. Als ontwikkelaar en eigenaar wordt de Amarant Groep partij van het project waarbij Amarant, Idris, Pauwer of het Leo Kannerhuis Brabant de zorg en dienstverlening gaat organiseren. Voor de diverse mogelijkheden kan er contact worden opgenomen met het management van de afdeling Huisvesting.

 

 

app banner 1