Informatie
over de zorg

Onze visie op wonen

Huisvesting in en voor de zorg is meer dan alleen maar ‘bouwen met stenen’. Het gaat om het op maat bieden van privacy, geborgenheid, eigenheid, veiligheid. Om welzijn, werk en vrije tijd. Wonen als totaalproduct. Huisvesting is het creëren van een thuis. Met aan de achterkant van de woning de veiligheid en zorg van de instelling. En aan de voorkant de straat en de maatschappij. Betaalbare, leefbare en duurzame bouwpakketten voor iedereen. Want in de zorg- én woonvisie van Amarant Vastgoed maken mensen met een beperking nadrukkelijk deel uit van de samenleving. Of het nu gaat om (uiteenlopende doelgroepen als) cliënten met meervoudige beperkingen, mensen met niet aangeboren hersenletsel dan wel (licht) verstandelijk beperkte mensen met (ernstige) gedragsproblemen.

 

Je thuis voelen

In de woonvisie van Amarant Vastgoed heeft ieder mens recht op een ‘wooncarrière’, ongeacht de beperking. Daarmee bedoelen we: je woont thuis, vliegt uit en begint in een kleine kamer of appartement. Je gaat kleinschalig zelfstandig wonen, al of niet met een partner. Uiteindelijk wil iedereen zijn eigen thuis. Ieder mens heeft de behoefte om zich ergens thuis te voelen, zelf gasten te kunnen ontvangen. En gaandeweg het vorderen van de leeftijd houdt het benodigde niveau aan (woon-) voorzieningen gelijke tred.

Heel lang hebben mensen met een verstandelijke beperking die mogelijkheden niet gehad. Maar ‘anno nu’ is in onze visie het aantal vierkante meters woonruimte niet automatisch een afgeleide van de beperking. Natuurlijk bepaalt die beperking wél de wijze van de bouw. Cliënten kunnen hun woonwensen niet altijd uiten, maar daar komt de deskundigheid van onze begeleiders om de hoek kijken. Aan de hand van hun ervaring en inlevingsvermogen, komen we toch bij het antwoord op de vraag wat cliënten willen. Cliënten zijn bij ons dan ook altijd welkom met al hun vragen en hun eigen inbreng. Als gezegd: innovatie komt immers ook, of misschien wel juist van hen!

Recht op privacy én ontmoeting

De Amarant Groep zegt: onze cliënten hebben recht op privacy, maar ook op ontmoeting. Recht op een woonruimte die zij zelf mogen inrichten. Met de gelegenheid om elkaar in de gemeenschappelijke ruimte te ontmoeten. Die uitgangspunten zijn vertaald in al onze woonprojecten.