Bouwmanagement

De bouwkundig manager begeleidt gedurende het totale bouwproces het traject. Overleg met opdrachtgever vindt met regelmaat plaats over de voortgang en het bespreken van eventuele aanpassingen gedurende de bouw.

Afstemming met aannemers, opdrachtgever, architect en eventueel toekomstige bewoners maken onderdeel uit van deze fase.

De kerntaken zijn gericht op:

  • Planning en voortgang
  • Afstemming met betrokkenen
  • Procesbegeleiding
  • Bewaking van bestek en budget
  • Overleg met projectleider inrichting en bewoners over inrichtingsvraagstukken
  • Zorgdragen in overleg inrichting / aanleg tuin en toegang van het complex.

Het bouwmanagement draagt als afronding zorg voor de bouwkundige oplevering.