Algemene informatie
Huisvesting

De wereld om ons heen verandert voortdurend in een hoog tempo. Achterover leunen is geen optie, bewegen wel! Amarant Huisvesting en Bedrijfsdiensten biedt unieke knowhow op het terrein van huisvesting in de woonzorg- en welzijnssector. Met professionele advisering, ondersteuning en begeleiding. Gericht op vastgoedadvies, projectontwikkeling , realisatie en inrichting. Kennis op het terrein van regelgeving, veiligheid en zorg maken het compleet.

Dit resulteert in projecten die flexibel en functioneel van opzet zijn én aansluiten op de huidige financieringsvormen. Specialisten als het gaat om advisering op het gebied van domotica, huisvestingsveiligheid, gebruiksvergunningen en inrichting. Bijna drieduizend cliënten wonen in een voorziening van de Amarant Groep. De afgelopen tien jaar werden door Amarant Huisvesting en Bedrijfsdiensten zo’n duizend nieuwe wooneenheden gerealiseerd.

Amarant Huisvesting en Bedrijfsdiensten biedt woonarrangementen die aansluiten bij het scheiden van wonen en zorg en zorgconcepten met verblijf. Verder ondersteunen én adviseren zij ouderinitiatieven voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking, kleinschalige woonzorginitiatieven in de ouderenzorg, de jeugdhulpverlening, geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptensector. Betaalbaar en leefbaar zijn daarbij sleutelbegrippen.

 

Amarant Groep

Amarant Groep biedt ondersteuning, zorg en behandeling aan kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen.  Ieder onderdeel heeft een eigen specialisatie en een herkenbare uitstraling. Wij werken samen, met de vraag van de cliënt als leidraad.

Amarant
Gespecialiseerd in het ondersteunen van mensen met een verstandelijke beperking en/of autisme.  

Idris
Gespecialiseerd in het behandelen van mensen met een licht verstandelijke beperking in combinatie met een complexe zorgvraag.

Expertisecentrum Autisme Amarant Groep
Het Expertisecentrum Autisme van de Amarant Groep is een specialistisch centrum voor normaal- en hoogbegaafden met autisme in Noord-Brabant. Al dan niet in combinatie met (zeer) complexe problematiek. Onze missie is om mensen met autisme sterker te maken. Zodat ze een prettig en volwaardig leven kunnen leiden binnen de maatschappij. Samen met de mensen om hen heen. Wij bieden behandeling, begeleiding en wonen in één organisatie, de Amarant Groep.

Pauwer
Gespecialiseerd in het ondersteunen van normaal begaafde mensen met hersenletsel (NAH) en/of lichamelijke beperkingen.

Professioneel en betrokken

Elke medewerker van Amarant Huisvesting en Bedrijfsdiensten heeft passie voor zijn werk. Professionaliteit en betrokkenheid zijn duidelijk zichtbaar. Ook voor u als ouder, cliëntvertegenwoordiger, familie, vriend of belangstellende. Samen zorgen en bouwen aan iets moois is het uitgangspunt en streven.

De betekenis van huisvesting

Voor Amarant betekent huisvesting meer dan alleen maar ‘bouwen met stenen’. Het gaat om het op maat bieden van privacy, geborgenheid, eigenheid, veiligheid. Om het complete welzijn van de cliënten. Wonen als totaalproduct dus. Huisvesting is het creëren van een eigen huis, al dan niet geclusterd in de wijk of op één van de woonparken. Soms  met aan de achterkant van de woning de veiligheid en zorg van het woonpark en de voorkant gericht naar de samenleving. Betaalbare, leefbare en duurzame woonoplossingen voor iedereen.

Bekijk de video van het appartementencomplex: De Oude Drukkerij in Zundert

Bekijk de video van een woonvoorziening: Woonzorgcomplex aan de St. Josephstraat in Tilburg