button-home

Huisvesting en
Bedrijfsdiensten

Waar staan zij voor?

De zorg- én woonvisie van Amarant Huisvesting en Bedrijfsdiensten is helder: mensen met een beperking maken nadrukkelijk deel uit van de samenleving. Of het nu gaat om cliënten met een verstandelijke beperking en/of autisme, een meervoudige beperking, mensen met niet aangeboren hersenletsel dan wel licht verstandelijk beperkte mensen, al dan niet met complexe gedragsproblematiek. Amarant Huisvesting en Bedrijfsdiensten werkt voor de gespecialiseerde instellingen Amarant, Idris, Pauwer en het dr. Leo Kannerhuis Brabant.

De betekenis van huisvesting

Voor Amarant Huisvesting en Bedrijfsdiensten betekent huisvesting meer dan alleen maar ‘bouwen met stenen’. Het gaat om het op maat bieden van privacy, geborgenheid, eigenheid, veiligheid. Om het complete welzijn van de cliënten. Wonen als totaalproduct dus. Huisvesting is het creëren van een thuis. Met aan de achterkant van de woning de veiligheid en zorg van de instelling. En de voorkant gericht naar de straat en de maatschappij. Betaalbare, leefbare en duurzame woonoplossingen voor iedereen.

 

Neem contact op Innovatiecentrum Imagine

Specialisten

Amarant Huisvesting en Bedrijfsdiensten staat voor gebundelde kennis van regelgeving, zorg en vastgoed, projectontwikkeling, -inrichting en realisatie. Dit resulteert in projecten die flexibel zijn en functioneel van opzet. Amarant Huisvesting en Bedrijfsdiensten wordt bemand door specialisten op het gebied van domotica, huisvestingsveiligheid, gebruiksvergunningen en inrichting. Bijna drieduizend cliënten wonen vandaag de dag in een voorziening van Amarant Huisvesting en Bedrijfsdiensten. De afgelopen tien jaar werden zo’n duizend nieuwe wooneenheden gerealiseerd.                                                                         

Optimale begeleiding en behandeling

Amarant Huisvesting en Bedrijfsdiensten staat in dienst van mensen met een beperking. Zij streeft voortdurend naar een zo optimaal mogelijke wooninvulling voor haar cliënten. Op het terrein van huisvesting biedt zij arrangementen aan voor wonen in combinatie met (ambulante) zorg en zorgconcepten met verblijf. Zij ondersteunt ouderinitiatieven. Maar ook kleinschalige woonzorginitiatieven in de ouderenzorg, gezondheidsinstellingen, in de jeugdhulpverlening, geestelijke gezondheidszorg en de gehandicaptensector.

 

app banner 6