De Amarant Groep

 

amarant groep logos

 

De Amarant Groep bevindt zich met haar vier merknamen in een nieuwe fase. De nadruk van de Amarant Groep ligt op een steeds ‘werkzamere zorg’. Gericht op zichtbare resultaten op het terrein van: kwaliteit van leven, meer ‘zelf doen’ en meer ‘meedoen’.

De Amarant Groep biedt in zijn geheel, gedurende de gehele levensloop van een cliënt, begeleiding en behandeling aan mensen met een (ernstig) verstandelijke beperking, een licht verstandelijke -beperking, autisme (normaal begaafd) een lichamelijke beperking of een niet aangeboren hersenletsel. Dit brengt ons tot een nieuwe visie van de levensloopbenadering.

Merknamen per doelgroep

Gezien de omvang en diversiteit van het aanbod, hebben wij nu vier merknamen voor vier doelgroepen met voor elk merk passende zorgconcepten en zorgarrangementen. Want de mens met een ernstig verstandelijke beperking vraagt om andere competenties, andere huisvesting, andere netwerken (etc.) dan bijvoorbeeld de mens met autisme of de mens met een licht verstandelijke beperking.

Meer informatie over de merknamen?

Klik op de grijze balk, onder aan de website de merknaam aan en u komt automatisch op de desgewenste website.