Algemene informatie
Huisvesting

De wereld om ons heen verandert voortdurend in een hoog tempo. Achterover leunen is geen optie, bewegen wel! Amarant Huisvesting en Bedrijfsdiensten biedt unieke knowhow op het terrein van huisvesting in de woonzorg- en welzijnssector. Met professionele advisering, ondersteuning en begeleiding. Gericht op vastgoedadvies, projectontwikkeling , realisatie en inrichting. Kennis op het terrein van regelgeving, veiligheid en zorg maken het compleet.

Dit resulteert in projecten die flexibel en functioneel van opzet zijn én aansluiten op de huidige financieringsvormen. Specialisten als het gaat om advisering op het gebied van domotica, huisvestingsveiligheid, gebruiksvergunningen en inrichting. Bijna drieduizend cliënten wonen in een voorziening van de Amarant Groep. De afgelopen tien jaar werden door Amarant Huisvesting en Bedrijfsdiensten zo’n duizend nieuwe wooneenheden gerealiseerd.

Amarant Huisvesting en Bedrijfsdiensten biedt woonarrangementen die aansluiten bij het scheiden van wonen en zorg en zorgconcepten met verblijf. Verder ondersteunen én adviseren zij ouderinitiatieven voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking, kleinschalige woonzorginitiatieven in de ouderenzorg, de jeugdhulpverlening, geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptensector. Betaalbaar en leefbaar zijn daarbij sleutelbegrippen.

 

Vier merken

Zorg op maat, huisvesting op maat! Dit concept van Amarant Huisvesting en Bedrijfsdiensten werkt voor de vier merken van de Amarant Groep: Amarant, Idris, Pauwer en het dr. Leo Kannerhuis Brabant. Het sluit naadloos aan bij het veranderende zorglandschap anno 2015. En dus ook bij de uitgangspunten van de  Participatiewet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Professioneel en betrokken

Elke medewerker van Amarant Huisvesting en Bedrijfsdiensten heeft passie voor zijn werk. Professionaliteit en betrokkenheid zijn duidelijk zichtbaar. Ook voor u als ouder, cliëntvertegenwoordiger, familie, vriend of belangstellende. Samen zorgen en bouwen aan iets moois is het uitgangspunt en streven.

De betekenis van huisvesting

Voor Amarant betekent huisvesting meer dan alleen maar ‘bouwen met stenen’. Het gaat om het op maat bieden van privacy, geborgenheid, eigenheid, veiligheid. Om het complete welzijn van de cliënten. Wonen als totaalproduct dus. Huisvesting is het creëren van een eigen huis, al dan niet geclusterd in de wijk of op één van de woonparken. Soms  met aan de achterkant van de woning de veiligheid en zorg van het woonpark en de voorkant gericht naar de samenleving. Betaalbare, leefbare en duurzame woonoplossingen voor iedereen.

Bekijk de video van het appartementencomplex: De Oude Drukkerij in Zundert

Bekijk de video van een woonvoorziening: Woonzorgcomplex aan de St. Josephstraat in Tilburg